Špeciálne testy spôsobilosti pomôžu pri výbere vhodného zamestnanca

Sofistikovaná technika dnešnej doby prináša široké spektrum možností odhaľovania individuálnych osobnostných kvalít, špecifických schopností či nedostatkov u jednotlivých uchádzačov o prácu (a taktiež súčasných zamestnancov) v silových zložkách či súkromných bezpečnostných firmách. S pomocou moderných testovacích prístrojov je možné pomerne rýchlo, jednoducho a hlavne spoľahlivo zistiť komplexné spektrum predpokladov a zručností, súvisiacich s výkonom určitého povolania.

Neoceniteľný prínos testov

Špeciálne testy spôsobilosti (link na podsekciu)  preukázateľne napomáhajú pri výbere toho najvhodnejšieho kandidáta pre určitú profesiu a zároveň poukazujú na personálne nedostatky. Následne ich možno lepšie pochopiť a pracovať na ich odstránení. Navyše sa výsledky vyhodnocujú rýchlo a s maximálnou presnosťou, čo prispieva k objektivite zistení.

Skúmanie psychickej a fyzickej stránky

Počítačom riadený testovací systém slúži na zlepšenie kognitívnych schopností. S obľubou ho využívajú v klinickej psychológii no tiež aj v športovej, dopravnej leteckej či vojenskej psychológii. V rámci špeciálnych psychodiagnostických balíčkov dokážeme efektívne hodnotiť bodyguardov, osobných vodičov, vodičov pancierových vozidiel, pilotov helikoptér, alebo aj záujemcov o prácu v armáde, spravodajských službách či policajnej a hasičskej jednotke. Hlavné je skúmanie psychologických predpokladov, no sú tu aj špeciálne testy fyzickej zdatnosti. Vykonávajú sa pomocou unikátnych prístrojov. Jedná sa napríklad o meranie sily nôh a chrbta, manuálne testovanie svalstva, alebo test na odhalenie celkovej zdatnosti jednotlivca (pre plnenie fyzicky náročných zadní, plynúcich z povolania vyžadujúcich perfektný zdravotný stav – najčastejšie sa jedná o vojakov alebo agentov).

Firmám a vládnym agentúram môže byť zistenie reakčných schopností,  test farbosleposti či testovanie fyziologických reakcií veľkým prínosom. Na to sa najčastejšie využíva zmeranie teploty elektrodermálnej aktivity, pulzovej fekvencie a dýchania, hlavne u športovcov.

Viac unikátnych informácií sa dozviete na našej stránke, venovanej špeciálnym testom spôsobilosti.

Najčítanejšie príspevky

Spoľahlivá ochrana dát vďaka modernej technike

Existuje istý typ informácií ktorými disponuje každá firma, štátna inštitúcia či spravodajská služba. Tieto dáta sa nachádzajú v  elektronickej v podobe (na pevných diskoch, CD,...

Ako zistiť dôležité informácie – odpočúvacie zariadenia vo verejnom a súkromnom sektore

Získavanie informácií prostredníctvom odpočúvania je pri riešení určitých kritických situácií nevyhnutné. Jedná sa o špecifické situácie, napríklad pri dôvodnom podozrení o príprave teroristického útoku, atentátu na...