Príbeh polygrafu – prečo vznikol detektor lži

Prekrúcanie pravdy je jedna z prirodzených ľudských vlastností. Snažíme sa vyhnúť nepríjemným otázkam  a ukázať, že naše konanie je spoločensky prijateľné. Jednoducho chceme vyzerať v očiach druhých lepšie. Tento fakt a túžba po poznaní pravdy, celej a jednoznačnej, viedla k vzniku polygrafu, tzv. detektoru lží.

Prvý polygraf

V hlave Johna Augustusa Larsna – študenta medicíny a policajného dôstojníka z Berkeleyho sa zrodila myšlienka polygrafu ktorý zostrojil v roku 1921. Tento prístroj umožňoval zaznamenávanie viacerých fyziologických parametrov súčasne. Spôsobil prelom v kriminalistike keď drasticky zvýšil presnosť výsledkov vďaka údajom o zmenách pulzovej frekvencie, tlaku krvi a dýchania.

Larson v súvislosti s detektorom upravil test Doktora Williama Marstna pôsobiaceho na Harvarde a stal sa základom pre policajné vyšetrovanie.

Vďaka polygrafu a stále zlepšujúcim sa postupom testovacích techník sa začala nová éra odhaľovania lží a podvodov na celom svete.  V našich zemepisných šírkach sa tejto problematike venuje naša spoločnosť Argo-A Security EU.

Nový polygraf Leonarda Keelera

Keeler obohatil Larsonov polygraf o kovové súčiastky umožňujúce presnejšie zachytávanie amplitúd. Vďaka nim dokázal zachytiť aj tie najmenšie výkyvy fyziologických aktivít u vyšetrovanej osoby. V oblasti vedeckého skúmania a kriminalistiky tak spôsobil malý technologický zázrak.,

Ďalším technickým vylepšením detektora lži bolo pridanie tzv. kymografu. Grafické zaznamenávanie jednotlivých vĺn sa zdokonalilo a zároveň sa zjednodušila manipulácia s výsledkovým papierom.

Psychogalvanometer bol Keelerovým prelomovým komponentom. Zachytí aj tie najmenšie a najnepatrnejšie zmeny na koži jednotlivca. Dnes už všetky moderné detektory dokážu zachytiť a zapísať odchýlky elektrodermárnej aktivity a pre tieto dôvody možno Leonarda Keelera označiť za „otca modernej polygrafie“.

Detektor lži 21. storočia

Spoľahlivosť poligrafov sa dnes vďaka technologickému pokroku blíži k 100%. Bližšie informácie o ich fungovaní sa dozviete na našej stránke, venovanej špeciálne problematike spoľahlivosti detektoru lži.

Najčítanejšie príspevky

Novinky v produktoch pre bezpečnosť osôb – neinvazívne a pritom účinné možnosti obrany

Ponúkame rad produktov ktorý  využívajú nielen bezpečnostné, ale všetky firmy, ktoré majú záujem chrániť seba a svojich klientov. Špecializované produkty sú navrhnuté priamo za účelom...

Čo majú spoločné silové zložky a manželská nevera?

Pri oboch sa efektívne využíva polygraf, teda detektor lži. Detektor lži slúži k odhaleniu pravdy a podvodov – často v prípadoch, kde by ste to ani nečakali....