Máte otázky?

Presvedčte sa, či nenájdete
odpoveď v naších FAQ.

Ako dlho trvá vyšetrenie?

Vyšetrenie trvá štandardne 1-2 hodiny.

Kedy budú výsledky?

Výsledky vyšetrenia sú štandardne klientovi odovzdané o 2-3 pracovné dni.

Môže nervozita ovplyvniť výsledok?

Nervozita neovplyvňuje polygrafologické vyšetrenie. Je normálne, že počas vyšetrenia je človek nervózny.
Polygrafológ však odhalí rozdiel medzi bežnou nervozitou a nervozitou, ktorá vznikla pri konkrétnej otázke.

Ako prebieha vyšetrenie?

Vyšetrenie na detektore lži má 3 fázy:

  • 1. Predtestové interview
  • 2. Polygrafologický test
  • 3. Analýza a vyhodnotenie výsledkov testu

Predtestové interview je úvodnou fázou samotného vyšetrenie.
Zároveň je aj tou najdlhšou – trvá 20 až 90 minút.

Počas tejto fázy:
sa preberajú otázky, ktoré sa budú klásť počas vyšetrenia;
si polygrafológ overí, či testovaná osoba rozumie všetkým otázkam, ktoré budú položené;
polygrafológ vysvetlí testovanej osobe priebeh vyšetrenia.

Po ukončení tejto fázy sa uskutoční samotné testovanie.
Vyšetrenie na detektore lži sa vykonáva v tichej miestnosti, v ktorej sa okrem polygrafológa a testovanej osoby nenachádza už nikto iný. Examinátor pripojí na telo vyšetrovanej osoby senzory, ktoré zaznamenávajú reakcie.

Polygrafológ kladie testovanej osobe otázky, na ktoré osoba odpovedá iba „áno“ alebo „nie“. Dáta sa pomocou senzorov zapisujú do záznamu, ktorý sa nazýva polygram. Polygramy slúžia na vyhodnotenie výsledkov testovania.

Posledná časť vyšetrenia predstavuje vyhodnotenie výsledkov testu. Táto fáza je zo všetkých najdôležitejšia, pretože sa v nej rozhoduje o pravdivosti výpovede testovanej osoby.