Špeciálne testy spôsobilosti pomôžu pri výbere vhodného zamestnanca

Sofistikovaná technika dnešnej doby prináša široké spektrum možností odhaľovania individuálnych osobnostných kvalít, špecifických schopností či nedostatkov u jednotlivých uchádzačov o prácu (a taktiež súčasných zamestnancov) v silových zložkách či súkromných bezpečnostných firmách. S pomocou moderných testovacích prístrojov je možné pomerne rýchlo, jednoducho a hlavne spoľahlivo zistiť komplexné spektrum predpokladov a zručností, súvisiacich s výkonom určitého povolania.

Neoceniteľný prínos testov

Špeciálne testy spôsobilosti (link na podsekciu)  preukázateľne napomáhajú pri výbere toho najvhodnejšieho kandidáta pre určitú profesiu a zároveň poukazujú na personálne nedostatky. Následne ich možno lepšie pochopiť a pracovať na ich odstránení. Navyše sa výsledky vyhodnocujú rýchlo a s maximálnou presnosťou, čo prispieva k objektivite zistení.

Skúmanie psychickej a fyzickej stránky

Počítačom riadený testovací systém slúži na zlepšenie kognitívnych schopností. S obľubou ho využívajú v klinickej psychológii no tiež aj v športovej, dopravnej leteckej či vojenskej psychológii. V rámci špeciálnych psychodiagnostických balíčkov dokážeme efektívne hodnotiť bodyguardov, osobných vodičov, vodičov pancierových vozidiel, pilotov helikoptér, alebo aj záujemcov o prácu v armáde, spravodajských službách či policajnej a hasičskej jednotke. Hlavné je skúmanie psychologických predpokladov, no sú tu aj špeciálne testy fyzickej zdatnosti. Vykonávajú sa pomocou unikátnych prístrojov. Jedná sa napríklad o meranie sily nôh a chrbta, manuálne testovanie svalstva, alebo test na odhalenie celkovej zdatnosti jednotlivca (pre plnenie fyzicky náročných zadní, plynúcich z povolania vyžadujúcich perfektný zdravotný stav – najčastejšie sa jedná o vojakov alebo agentov).

Firmám a vládnym agentúram môže byť zistenie reakčných schopností,  test farbosleposti či testovanie fyziologických reakcií veľkým prínosom. Na to sa najčastejšie využíva zmeranie teploty elektrodermálnej aktivity, pulzovej fekvencie a dýchania, hlavne u športovcov.

Viac unikátnych informácií sa dozviete na našej stránke, venovanej špeciálnym testom spôsobilosti.

Najčítanejšie príspevky

Polygrafológ – netradičná profesia s veľkou mierou zodpovednosti

Túžite po práci v atraktívnej vedeckej sfére a zmena vo vašom kariérnom živote by bola príjemným spestrením? Staňte sa polygrafológom. Táto profesia je na Slovensku...

Ako odhaliť vinníka vo firme? Pošlite zamestnancov na detektor lži

Práca s ľuďmi so sebou prináša určité riziká. Veríte svojim zamestnancom? Sú lojálni k vám a vašej firme? Overte si to na polygrafe. Efektívne využitie polygrafu v sfére...