Príbeh polygrafu – prečo vznikol detektor lži

Prekrúcanie pravdy je jedna z prirodzených ľudských vlastností. Snažíme sa vyhnúť nepríjemným otázkam  a ukázať, že naše konanie je spoločensky prijateľné. Jednoducho chceme vyzerať v očiach druhých lepšie. Tento fakt a túžba po poznaní pravdy, celej a jednoznačnej, viedla k vzniku polygrafu, tzv. detektoru lží.

Prvý polygraf

V hlave Johna Augustusa Larsna – študenta medicíny a policajného dôstojníka z Berkeleyho sa zrodila myšlienka polygrafu ktorý zostrojil v roku 1921. Tento prístroj umožňoval zaznamenávanie viacerých fyziologických parametrov súčasne. Spôsobil prelom v kriminalistike keď drasticky zvýšil presnosť výsledkov vďaka údajom o zmenách pulzovej frekvencie, tlaku krvi a dýchania.

Larson v súvislosti s detektorom upravil test Doktora Williama Marstna pôsobiaceho na Harvarde a stal sa základom pre policajné vyšetrovanie.

Vďaka polygrafu a stále zlepšujúcim sa postupom testovacích techník sa začala nová éra odhaľovania lží a podvodov na celom svete.  V našich zemepisných šírkach sa tejto problematike venuje naša spoločnosť Argo-A Security EU.

Nový polygraf Leonarda Keelera

Keeler obohatil Larsonov polygraf o kovové súčiastky umožňujúce presnejšie zachytávanie amplitúd. Vďaka nim dokázal zachytiť aj tie najmenšie výkyvy fyziologických aktivít u vyšetrovanej osoby. V oblasti vedeckého skúmania a kriminalistiky tak spôsobil malý technologický zázrak.,

Ďalším technickým vylepšením detektora lži bolo pridanie tzv. kymografu. Grafické zaznamenávanie jednotlivých vĺn sa zdokonalilo a zároveň sa zjednodušila manipulácia s výsledkovým papierom.

Psychogalvanometer bol Keelerovým prelomovým komponentom. Zachytí aj tie najmenšie a najnepatrnejšie zmeny na koži jednotlivca. Dnes už všetky moderné detektory dokážu zachytiť a zapísať odchýlky elektrodermárnej aktivity a pre tieto dôvody možno Leonarda Keelera označiť za „otca modernej polygrafie“.

Detektor lži 21. storočia

Spoľahlivosť poligrafov sa dnes vďaka technologickému pokroku blíži k 100%. Bližšie informácie o ich fungovaní sa dozviete na našej stránke, venovanej špeciálne problematike spoľahlivosti detektoru lži.

Najčítanejšie príspevky

Špeciálne testy spôsobilosti pomôžu pri výbere vhodného zamestnanca

Sofistikovaná technika dnešnej doby prináša široké spektrum možností odhaľovania individuálnych osobnostných kvalít, špecifických schopností či nedostatkov u jednotlivých uchádzačov o prácu (a taktiež súčasných zamestnancov) v...

Spoľahlivá ochrana dát vďaka modernej technike

Existuje istý typ informácií ktorými disponuje každá firma, štátna inštitúcia či spravodajská služba. Tieto dáta sa nachádzajú v  elektronickej v podobe (na pevných diskoch, CD,...