Polygrafológ – netradičná profesia s veľkou mierou zodpovednosti

Túžite po práci v atraktívnej vedeckej sfére a zmena vo vašom kariérnom živote by bola príjemným spestrením? Staňte sa polygrafológom. Táto profesia je na Slovensku úplnou novinkou a prináša široké možnosti uplatnenia. Vďaka polygrafológii môžete pôsobiť vo verejnom sektore (policajné a vojenské zložky) alebo ako fyzická/právnická osoba v súkromnom sektore (individuálna prax, detektívna kancelária a i.).

Navyše, máte možnosť sa venovať aj výskumu v oblasti polygrafológie, veľa cestovať a pokračovať vzdelávaní. Uplatnite sa v netradičnej, no prestížnej profesii!

Špecialista na pravdu a lož

Polygrafológ je profesionálny examinátor, ktorý pripravuje, vykonáva, skúma a hodnotí vyšetrenia na detektore lži. Jedná sa o uznávanú a vysoko odbornú profesiu, vyžadujúcu poctivosť, bezúhonnosť a hlboké morálne zásady u všetkých záujemcov. Samozrejmosťou je aj čistý register trestov.

Polygrafológia si vyžaduje objektívny a etický prístup,  musí byť taktiež nepodplatiteľný. Dôveryhodnosť výsledkov testov je kľúčová, vzhľadom na to, že odhaľovanie lží často poukazuje na kriminálne konanie a trestné činy. Práca odborníkov na polygrafe musí byť nespochybniteľná.

Chcem byť polygrafológom na Slovensku

Na výkon tohto povolania je potrebná odborná spôsobilosť ktorá sa dá získať špecializovaným vzdelávaním, ktoré je možné po prvýkrát absolvovať aj na Slovensku, prostredníctvom našej spoločnosti Argo-A Security EU so sídlom v Košiciach. Ako zástupca polygrafologického vzdelávania CPI (Chicago Polygraph Institute) má v rámci Európskej únie exkluzívne postavenie

Chicago Polygraph Institute  pripravuje polygrafológov pre výkon praxe v privátnej aj štátnej sfére. Jedná sa o celosvetovo uznávanú akreditovanú inštitúciu pôsobiacu v USA.

Podmienky pre prihlásenie

Na kurz sa môže prihlásiť každý záujemca, morálne a trestne bezúhonný, vzdelanie nehrá žiadnu rolu. Kurz trvá 10-14 dní intenzívnej individuálnej práce. Pri skupine záujemcov prebieha vzdelávanie vo forme skupinovej práce v rozmedzí 4-5 týždňov. Počas tohto obdobia sa uchádzač detailne oboznámi s teoretickými poznatkami a zároveň a zároveň bude prakticky trénovaný pre samotný výkon testovania na detektore lži pričom sa vždy dbá na osobité požiadavky jednotlivcov, napríklad čas výučby. Naučí sa pracovať s testovacím subjektom, správne formulovať testové otázky či interpretovať zaznamenávané grafy, tzv. polygramy.

Za úspešné dokončenie kurzu získa účastník certifikát CPI. Tento certifikát, umožňuje vykonávať profesiu polygrafológa a udeľuje ho práve prestížna inštitúcia Chicago Polygraph Institute.

Najčítanejšie príspevky

Ako funguje polygraf – princípy a zákonitosti testovania na detektore lži

Detektor lži pomáha odhaliť skutočnosť a podvodné konanie. Je spoľahlivým vedeckým prístrojom slúžiacim na odhaľovanie pravdy. Princíp jeho fungovania tkvie v sústavnom zaznamenávaní konkrétnych fyziologických reakcií,...

Detektor lži je spoľahlivý aj vďaka prísnym kritériám

Štandardy a etické normy pre nesporný výsledok na polygrafe Pri vyšetrení na detektore lži je podstatné to, aby bol výsledok jednoznačný a nespochybniteľný. Inak by...