Čo majú spoločné silové zložky a manželská nevera?

Logo IPEA

Pri oboch sa efektívne využíva polygraf, teda detektor lži.

Detektor lži slúži k odhaleniu pravdy a podvodov – často v prípadoch, kde by ste to ani nečakali. Dnes má totiž oveľa variabilnejšie možnosti aplikovania ako kedysi. Štandardnými (a verejnosti najviac známymi) klientmi, ktorí si objednávajú polygrafologické vyšetrenia alebo priamo disponujú vlastným polygrafom, sú silové zložky a štátne organizácie; teda tajné služby, vojenské útvary, polícia či rôzne ministerstvá.

Polygraf ocenia firmy aj fyzické osoby

Nemenej známymi sú súkromné firmy, zamerané na zabezpečovanie bezpečnosti osôb, majetku a ochrany dát. Výsledky z vyšetrení na polygrafe môžu byť takisto prínosom pre iné súkromné spoločnosti, venujúce sa rozličným podnikateľským aktivitám. Množstvo firiem hľadá odpovede na dôležité otázky v prípade, že majú podozrenie na únik citlivých informácií či spreneveru finančných prostriedkov…viac sa dozviete v našom článku – Ako odhaliť vinníka vo Vašej firme

Netypickými klientmi pre laickú verejnosť sú fyzické osoby. Naopak, pre polygrafológov predstavujú súkromné osoby značný podiel tých, ktorí žiadajú skúšku na detektore – a to najmä pre svojich blízkych. Najčastejšie sa snažia zistiť odpovede na viacero intímnych otázok, týkajúcich sa možnej nevery partnera, nejakej závislosti, či snahy utajiť určité informácie (napr. o zdravotnom stave). Podrobením blízkeho človeka testovaniu na polygrafe získajú istotu, že hovorí pravdu. Alebo klame.

Vzhľadom na to, že ide o dôverné a veľakrát dokonca aj delikátne informácie, je polygrafológ realizujúci samotný test a tiež analýzu zachytených fyziologických zmien v správaní subjektu, viazaný mlčanlivosťou. Konečný verdikt z testovania na detektore lži oznámi až po dôkladnom preskúmaní grafov (polygramov) výhradne osobe, ktorá ho iniciovala.

Najčítanejšie príspevky

Ako odhaliť vinníka vo firme? Pošlite zamestnancov na detektor lži

Práca s ľuďmi so sebou prináša určité riziká. Veríte svojim zamestnancom? Sú lojálni k vám a vašej firme? Overte si to na polygrafe. Efektívne využitie polygrafu v sfére...

Špeciálne testy spôsobilosti pomôžu pri výbere vhodného zamestnanca

Sofistikovaná technika dnešnej doby prináša široké spektrum možností odhaľovania individuálnych osobnostných kvalít, špecifických schopností či nedostatkov u jednotlivých uchádzačov o prácu (a taktiež súčasných zamestnancov) v...