Ako zistiť dôležité informácie – odpočúvacie zariadenia vo verejnom a súkromnom sektore

Získavanie informácií prostredníctvom odpočúvania je pri riešení určitých kritických situácií nevyhnutné. Jedná sa o špecifické situácie, napríklad pri dôvodnom podozrení o príprave teroristického útoku, atentátu na vysoko postaveného politika, pašovanie drog no tiež aj počas krádeží v banke alebo zadržiavaní rukojemníkov.

Odpočúvanie poskytuje taktickú výhodu

V uvedených prípadoch môžu odpočúvacie zariadenia výrazne prispieť k odhalenie páchateľov vopred, poprípade pri už prebiehajúcich trestných činoch zmenšiť ich dopady. Nadobudnuté zistenia používajú členovia špeciálnych jednotiek na to aby mohli zásah efektívne korigovať a okamžite prispôsobovať, čím sa zvyšuje jeho úspešnosť.

Najnovšie zariadenia priniesli nenápadný a veľmi efektívny spôsob odpočúvania na diaľku. Vysoká senzitivita prístrojov umožňuje zachytiť zvuk na veľké vzdialenosti. Nahrávajú cez rôzne povrchy (steny, poschodia, dvere) pričom sú rušivé vplyvy a šum minimalizované.

Jedno z najefektívnejších monitorovacích zariadení je laserový mikrofón. Funguje na princípe vysielania infračerveného laserového lúča na okno odpočúvanej miestnosti. Cez detekciu vibrácií skla, spôsobených rečou osôb nachádzajúcich sa v interiéri(v podobe zvukových vĺn), ktoré zachytáva pomocou prijímača. Filtruje ich. Zosilňuje a nahráva záznam. Nie vždy sa dá zacieliť laserom na okno a v týchto situáciách sa používa malé tenké zariadenie na stene budovy, umožňujúce nahrávanie bez kontaktu so spomenutým sklom okna.

Nespornou výhodou laserových mikrofónov je funkcia simultánneho odpočúvania a nahrávania. Nemenej dôležitým benefitom je celková nenápadnosť. Laserový lúč je voľným okom neviditeľný a vzhľad jednotlivých komponentov sa nelíši od bežného fotoaparátu, t.j. nevzbudzujú pozornosť a bezpečnostné zložky tak môžu pracovať bez obáv z odhalenia.

Na to aby sa dali niektoré nahrávacie zariadenia(napríklad diktafóny) ukryť musia mať praktické rozmery. Vďaka nim sa dajú vložiť do vrecka či krabičky od cigariet. Kompletnú ponuku (nielen) odpočúvacích zariadení nájdete na našej produktovej stránke.

Možnosti odpočúvania v súkromnej sfére

Bezpečnostné služby, napr. SBS v kasínach sa zameriavajú hlavne na audio monitoring, keďže odpočúvanie podlieha prísnym, zákonom stanoveným, podmienkam. Medzi najčastejšie využívané prístroje v tejto oblasti patria miniatúrne bedrôtové slúchadlá.

Na každú zbraň existuje proti-zbraň – zariadenia proti odpočúvaniu

Ak nechceme aby sa neoprávnené osoby dostali k citlivým informáciám, existujú tu spôsoby ako odpočúvanie detekovať a zabrániť mu.

Ako Zariadenia proti odpočúvaniu sa používajú detektory lokalizujúce signál ktorý avizuje prítomnosť nejakého odpočúvacieho pristroja ako GPS sledovacieho zariadenia, pripadne kamery. Špecializované prístroje proti odpočúvaniu dokonca odhalia prítomnosť signálu aj na miestach kde je vysoká miera rušenia(verejné priestranstvá).

Maximálnu bezpečnosť komunikácie zaručujú rušičky, satelitné telefóny či rôzne šifrovacie zariadenia pre dôvernú zvukovú alebo dátovú komunikáciu. Najmodernejšie z nich nájdete na našich stránkach, venujúcich sa tejto problematike.

Najčítanejšie príspevky

Novinky v produktoch pre bezpečnosť osôb – neinvazívne a pritom účinné možnosti obrany

Ponúkame rad produktov ktorý  využívajú nielen bezpečnostné, ale všetky firmy, ktoré majú záujem chrániť seba a svojich klientov. Špecializované produkty sú navrhnuté priamo za účelom...

Čo majú spoločné silové zložky a manželská nevera?

Pri oboch sa efektívne využíva polygraf, teda detektor lži. Detektor lži slúži k odhaleniu pravdy a podvodov – často v prípadoch, kde by ste to ani nečakali....