Detektor lži je spoľahlivý aj vďaka prísnym kritériám

Štandardy a etické normy pre nesporný výsledok na polygrafe

Pri vyšetrení na detektore lži je podstatné to, aby bol výsledok jednoznačný a nespochybniteľný. Inak by test, prirodzene, strácal svoje opodstatnenie. Preto existujú celosvetovo platné prísne štandardy, ktoré upravujú používanie detektora lži v prospech preukázania objektívnej pravdy – bez možnosti napadnúť jeho spoľahlivosť.

Moderný polygraf nestačí

Prioritou pri odhaľovaní pravdy je používať certifikované prístroje a techniku, ktoré majú vysokú presnosť a dokážu rozpoznať (a zároveň detailne zaznamenať) aj minimálne zmeny v psychofyziologických reakciách testovaného človeka. Certifikovaný detektor lži  (prelink na produkty – polygrafy) s odpovedajúcim príslušenstvom je základom pre získavanie relevantných podkladov, no nemenej dôležitý je ľudský faktor. Vyšetrenie vykonáva a záznamy následne interpretuje akreditovaný, profesionálne vyškolený, odborník – polygrafológ. Prečo je jeho prítomnosť nevyhnutná? Čo smie a (ne)musí dodržiavať v rámci svojej profesie?

Bezúhonný a slušný profesionál

Na to, aby polygrafologické vyšetrenie preukázalo pravdivosť výpovedí a odhalilo lži, musia byť jednotlivé otázky vytvorené doslova „na mieru“ konkrétnemu vyšetrovaniu. Profesionálny polygrafológ vie presne zvoliť adekvátne otázky a následne zodpovedne vyhodnotiť údaje z detektora. Polygrafológ pritom nikdy nesmie určiť výsledok, pokiaľ zachytené amplitúdy nie sú dostatočne silné, resp. nie sú jasne čitateľné. Zároveň nesmie prijímať žiadne dary či finančnú hotovosť za účelom pozmenenia výsledku testu.

„Mlčanlivosť je kľúčovou súčasťou etického kódexu každého polygrafológa. Odhaliť svoje zistenia môže len tomu, kto si vyšetrenie objednal.“

Vo vzťahu ku testovanej osobe musí polygrafológ rešpektovať jej práva a dbať na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Z uvedeného dôvodu existujú určité typy otázok, ktorým by sa mal vyšetrovateľ vyhnúť (okrem špecifických prípadov, kedy práve tieto otázky odhalia podvodné konanie). Ide o otázky týkajúce sa rasy, vierovyznania či sexuálnej orientácie.

Najčítanejšie príspevky

3 absolútne mýty o tom, ako oklamať detektor lži

Určite ste už niečo podobné videli v niektorom (najskôr americkom) filme. Podozrivého zločinca obvinia z trestného činu a to, či hovorí pravdu, mu chcú dokázať vyšetrením na detektore...

Ako funguje polygraf – princípy a zákonitosti testovania na detektore lži

Detektor lži pomáha odhaliť skutočnosť a podvodné konanie. Je spoľahlivým vedeckým prístrojom slúžiacim na odhaľovanie pravdy. Princíp jeho fungovania tkvie v sústavnom zaznamenávaní konkrétnych fyziologických reakcií,...