Ako funguje polygraf – princípy a zákonitosti testovania na detektore lži

Detektor lži pomáha odhaliť skutočnosť a podvodné konanie. Je spoľahlivým vedeckým prístrojom slúžiacim na odhaľovanie pravdy. Princíp jeho fungovania tkvie v sústavnom zaznamenávaní konkrétnych fyziologických reakcií, ktoré vykazuje vyšetrovaný subjekt. V roku 1921 bol skonštruovaný prvý, tzv. Larsonov polygraf.

 

Čo skúma detektor lži?

Polygraf zaznamenáva hlavne zmeny frekvencie tepu, dýchania a výkyvy arteriálneho tlaku krvi. Taktiež monitoruje kožnogalvanickú reakciu u človeka a všetky pohyby tela. Údaje sú následne zachytávané vo forme amplitúdy.

 

Skúste oklamať polygraf

Merané fyziologické zmeny nie sú ovládané vôľou, to znamená, že ich jedinec nedokáže ovplyvniť. Vďaka tomuto faktu  sa úspešnosť polygrafu pohybuje nad úrovňou 98%. Je to najspoľahlivejšia metóda zistenia pravdy akú poznáme. Údaje testu posúdené a zhodnotené odborníkom, polygrafológom môžeme posudzovať za nesporné. V niektorých krajinách sa preto dajú použiť ako dôkaz na súde.

 

Priebeh testovanie na polygrafe

Profesionálny test na polygrafe trvá v priemere 2-3 hodiny v závislosti na zložitosti prípadu a počte položených otázok. V miestnosti sa pri teste nachádza len polygrafológ a skúmaný subjekt. Pre podrobenie sa vyšetreniu na detektore je potrebné pred jeho začiatkom vyjadriť písomný súhlas.

Skúška neprebieha naraz, ale má niekoľko fáz. Prvou a zároveň najdlhšou z nich je predbežný rozhovor. Subjekt je pri ňom oboznámený s otázkami vopred, aby im mohol presne porozumieť. Predíde sa tak možným nedorozumeniam v interpretácii a zabezpečí sa jednostrannosť otázok. Vyšetrovaná osoba je zároveň pozorovaná polygrafológom ktorý sleduje a analyzuje všetky jej verbálne aj neverbálne prejavy.

Ďalšou fázou je samotné testovanie kde subjekt odpovedá na položené (uzavreté) otázky “áno” alebo “nie”. Detektor zatiaľ zaznamenáva všetky reakcie a zapisuje ich do grafov (tzv. polygramov). Testujúci špecialista ich následne vyhodnotí. Pre objektívnosť a relevantnosť výsledkov je potrebné zhromaždiť dostatočný počet grafov (a mať dostatočne výrazné/silné amplitúdy).

Viac informácií nájdete na našej stránke, venovanej detektoru lži.

Najčítanejšie príspevky

7 zaujímavostí o polygrafe, ktoré prekvapia

Viete čo je to polygraf, alebo detektor lži? Áno je to „TO“ povestné zariadenie ktoré dokáže odhaliť klamstvo aj bez použitia donucovacích prostriedkov a násilia...

Polygrafológ – netradičná profesia s veľkou mierou zodpovednosti

Túžite po práci v atraktívnej vedeckej sfére a zmena vo vašom kariérnom živote by bola príjemným spestrením? Staňte sa polygrafológom. Táto profesia je na Slovensku...